สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เป็นหน่วยงานทางวิชาการป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 พื้นที่ ที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สคร.6 ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชงานทั่วไป ตำแหน่งนักกีฎวิทยา และเจ้าพนักงานธุรการ : 22 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชงานทั่วไป ตำแหน่งนักกีฎวิทยา และเจ้าพนักงานธุรการ  : 22 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (221161.pdf)ประกาศรายชื่อ 183 Kb

Additional information