สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เป็นหน่วยงานทางวิชาการป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 พื้นที่ ที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สคร.6 ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์และเจ้าพนักงานเวชสถิติ : 07 ส.ค 61

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์และเจ้าพนักงานเวชสถิติ  : 07 ส.ค 61

ตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (threeposition.pdf)ตำแหน่งที่รับสมัคร 524 Kb

Additional information