สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เป็นหน่วยงานทางวิชาการป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 พื้นที่ ที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สคร.6 ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 / 2561 :: 12 ก.ค. 61

:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 / 2561  :: 12 ก.ค. 61

ตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (120761-1.pdf)ประกาศ บัญชีรายชื่อ 90 Kb

Additional information