สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เป็นหน่วยงานทางวิชาการป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 พื้นที่ ที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สคร.6 ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง :: 5 มิ.ย. 61

:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง  :: 5 มิ.ย. 61

ตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (05062561-1.pdf)ประกาศรายชื่อ 48 Kb

Additional information