สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เป็นหน่วยงานทางวิชาการป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 พื้นที่ ที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สคร.6 ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเป็นเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 /2561 : 16 พ.ค. 61

:: ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเป็นเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 /2561 : 16 พ.ค. 61

ตำแหน่ง - นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง - เจ้าพนักงานเวชสถิติ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (16052561-2.pdf)ประกาศรับสมัคร 667 Kb

Additional information