สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เป็นหน่วยงานทางวิชาการป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 พื้นที่ ที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สคร.6 ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ Project Coordinator : 9 พ.ค. 61

:: ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ Project Coordinator :  9 พ.ค. 61

ตามเอกสารแนบท้าย
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (090561-1.pdf)ประกาศรับสมัคร 100 Kb

Additional information