สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เป็นหน่วยงานทางวิชาการป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 พื้นที่ ที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สคร.6 ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ : 26 ก.พ. 61

:: ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ : 26 ก.พ. 61

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (260261-1.pdf)ประกาศ 256 Kb

Additional information