สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เป็นหน่วยงานทางวิชาการป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 พื้นที่ ที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สคร.6 ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ : 19 ม.ค. 61

::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ : 19 ม.ค. 61

 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 1166 (กลุ่มพัฒนาวิชาการ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (230160-1.pdf)ประกาศรับสมัคร 2005 Kb

Additional information