สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เป็นหน่วยงานทางวิชาการป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 พื้นที่ ที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สคร.6 ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ แก้ไข วัน เวลา ประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 ( การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4 /2560 ) : 22 ม.ค. 61

::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ แก้ไข วัน เวลา ประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 ( การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4 /2560 )  : 22 ม.ค. 61

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (220161-1.pdf)แก้ไข วัน เวลา 64 Kb

Additional information