สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เป็นหน่วยงานทางวิชาการป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 พื้นที่ ที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สคร.6 ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 : 19 ม.ค. 61

::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 : 19 ม.ค. 61

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (190161-1.pdf)ประกาศสัมภาษณ์ 143 Kb

Additional information