สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เป็นหน่วยงานทางวิชาการป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 พื้นที่ ที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สคร.6 ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ : การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ครั้งที่ 4 /2560 : 21 ธ.ค. 60

::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ : การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ครั้งที่ 4 /2560 : 21 ธ.ค. 60

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (211260.pdf)ประกาศรายชื่อ 586 Kb

Additional information