สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เป็นหน่วยงานทางวิชาการป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 พื้นที่ ที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สคร.6 ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: แผนปฏิบัติการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดดังแนบ

http://odpc6.ddc.moph.go.th/webnew/index.php/2014-03-06-02-22-35/221-22

:: เอกสารประกอบการประชุม 2-4 ธ.ค.58

2-4 ธ.ค.58 เอกสารประกอบการประชุม เอกสารแนบท้าย

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (document.rar)document.rar 78090 Kb

:: เอกสารประกอบประชุมเชิงปฏิบัติการ(ครั้งที่ 3) เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค: การเชื่อมต่อ National Program กับ Regional Program : สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ

เอกสารประกอบประชุมเชิงปฏิบัติการ(ครั้งที่ 3) เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค: การเชื่อมต่อ National Program กับ Regional Program : สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ http://plan.ddc.moph.go.th/pakard/showimg41.php?id=1526

:: เอกสารประกอบการประชุม TB/STI/AIDs วันที่ 20-21 พย.2557 ณ รร.เอ-วัน พัทยา

เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานวัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ พื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จ.ชลบุรี  ดังไฟล์แนบ

 

Additional information