สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เป็นหน่วยงานทางวิชาการป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 พื้นที่ ที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สคร.6 ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 60

ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 60

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (07122559.rar)07 ธค 2559 59461 Kb
Download this file (08122559.rar)08 ธค 2559 62146 Kb
Download this file (09122559.rar)09 ธค 2559 30971 Kb

Additional information