สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เป็นหน่วยงานทางวิชาการป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 พื้นที่ ที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สคร.6 ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร

กรมควบคุมโรค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

:: แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร ตามเอกสารแนบท้าย

:: แนวทางการจัดทำแผนงานโครงการปี 2561

แนวทางการจัดทำแผนงานโครงการปี 2561

รายละเอียดตามลิงค์

http://223.27.246.196/plan/index.php/download/164-66

:: คู่มือ แนวทางการป้องกันการทุจริต และการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือ แนวทางการป้องกันการทุจริต และการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ตามเอกสารแนบ

:: แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

:: แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

ตามลิงค์

http://223.27.246.196/plan/index.php/download/162-2561

:: ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 60

ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 60

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (07122559.rar)07 ธค 2559 59461 Kb
Download this file (08122559.rar)08 ธค 2559 62146 Kb
Download this file (09122559.rar)09 ธค 2559 30971 Kb

Additional information