Display # 
Title Author Hits
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ :: 21 กันยายน 2561 Written by Super User 2
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) :: 21 กันยายน 2561 Written by Super User 3
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน :: 14 กันยายน 2561 Written by Super User 8
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 - ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย :: 14 กันยายน 2561 Written by Super User 9
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ :: 13 กันยายน 2561 Written by Super User 6
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 - สารเคมี ประจำปี 2562 :: 13 กันยายน 2561 Written by Super User 6
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ :: 4 กันยายน 2561 Written by Super User 12
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding :: 3 กันยายน 2561 Written by Super User 13
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ) :: 30 สิงหาคม 2561 Written by Super User 16
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะ :: 28 สิงหาคม 2561 Written by Super User 12