:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) โดยวิธีคัดเลือก :: 19 ต.ค. 2561

:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) โดยวิธีคัดเลือก :: 19 ต.ค. 2561

รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (win191061.PDF)ประกาศผู้ขนะเสนอราคา 256 Kb