:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) :: 16 ตุลาคม 2561

:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) :: 16 ตุลาคม 2561

รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Cancel_com.pdf)ประกาศ ยกเลิก 72 Kb