:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 8 ตุลาคม 2561

:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 8 ตุลาคม 2561

ผ่านช่องทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( พร้อมระบุ ชื่อหน่วยงานผู้ร่วมวิจารณ์ )

เริ่มวันที่ 8 ตุลาคม  ถึง 11 ตุลาคม 2561 ตามเอกสารแนบ 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Laptop.PDF)Laptop.PDF 753 Kb
Download this file (Printer.PDF)Printer.PDF 570 Kb