:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) e-bidding :: 4 ตุลาคม 2561

:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์)  e-bidding :: 4 ตุลาคม 2561

รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (031061-3.PDF)ยกเลิกประกาศ 227 Kb