:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ :: 13 กันยายน 2561

:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ :: 13 กันยายน 2561

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (130961-2.PDF)ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1868 Kb