:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding :: 3 กันยายน 2561

:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding :: 3 กันยายน 2561

ตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Acar 030961.PDF)ประกาศ e-bidding 1409 Kb
Download this file (car 270861.pdf)คุณลักษณะครุภัณฑ์ 1061 Kb