:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ) :: 30 สิงหาคม 2561

:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ)  :: 30 สิงหาคม 2561

ตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Price.pdf)ราคากลาง 257 Kb
Download this file (speac.pdf)คุณลักษณะครุภัณฑ์ 1121 Kb