:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่มรายการ (e-bidding) :: 28 พย 2560

:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่มรายการ (e-bidding)  :: 28 พย 2560

ตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (281160.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 249 Kb