::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 14 พ.ย. 2560

::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 กลุ่มรายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 14 พ.ย. 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (141160-1.PDF)ประกาศ ประกวดราคา 755 Kb