::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 13 พ.ย. 2560

::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่มรายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 13 พ.ย. 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (131160-1.pdf)ประกาศ ประกวดราคา 520 Kb