::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารเคมีกำจัดแมลง จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 7 พ.ย. 2560

::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารเคมีกำจัดแมลง จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 7 พ.ย. 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (071160-2.pdf)ประกาศ ประกวดราคา 546 Kb