::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 กลุ่มรายการ (e-bidding) :: 3 พย 2560

::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 กลุ่มรายการ (e-bidding)  :: 3 พย 2560

ดังเอกสารแนบท้าย

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (31160.PDF)ผู้ชนะเสนอราคา 171 Kb